Nieuws

Expeditie Begonia 11 oktober

  Langer thuis wonen van ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek vraagt om meer variatie in woonvormen. Het Aedes-Actiz ...

Prijs voor artikel over aantrekkelijkheid wijkverpleging

Onderzoeker en wijkverpleegkundige Kim de Groot heeft met een artikel over de aantrekkelijkheid van de wijkverpleging de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs ...

Samenwerken aan goede zorg voor kwetsbare ouderen

Cliëntenorganisaties, verzorgenden & verpleegkundigen, artsen en zorgaanbieders staan samen in de beweging naar goede zorg voor ouderen. Die beweging heeft ...

Druk op wijkverpleegkundige zorg neemt toe

De druk op de wijkverpleegkundige zorg neemt toe. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Daarvoor zijn vernieuwingen en verbeteringen ...

Wijkverpleging in het nauw

De wijkverpleging zit van alle kanten in het nauw. Het tarievenonderzoek wijkverpleging van de NZa in het voorjaar van 2017 ...

Zorgverzekeraars starten controles op samenloop declaraties Zvw en Wlz in 2017

De Wlz is voorliggend aan de Zvw; de zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht te controleren op samenloop van beide wetten ...