Samenwerken aan goede zorg voor kwetsbare ouderen

Cliëntenorganisaties, verzorgenden & verpleegkundigen, artsen en zorgaanbieders staan samen in de beweging naar goede zorg voor ouderen. Die beweging heeft een extra impuls gekregen met de totstandkoming van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg eerder dit jaar. In dit kader staat de oudere met zijn wensen en behoeften centraal en ligt de nadruk op leren en verbeteren rond de cliënt. Cliënt en professionals geven daarbij in dialoog vorm aan kwaliteit van zorg. Lees volledige artikel