Hulp bij PGB aanvraag

Hulp bij het aanvragen van een PGB

Een indicatie stellen

Voor het stellen van een indicatie kom ik bij de mensen thuis. Samen met de cliënte en de mantelzorgers breng ik de actuele situatie in kaart. Ik bevraag de cliënte over zijn/haar medische voorgeschiedenis (er wordt een anamnese afgenomen). Ik breng de aandachtsgebieden of problemen van de cliënt in kaart, bijvoorbeeld: heeft de cliënt de nodige hulpmiddelen in huis, is er een fysio- of ergotherapeut geweest om te beoordelen op welke wijze de cliënt geholpen kan worden om zijn/haar zelfstandigheid te vergroten?

Ik maak daarbij gebruik van het classificatiesysteem van Omaha, verdeeld over 4 domeinen:

  • het fysiologische domein
  • het gezondheid gerelateerde gedragsdomein
  • het omgevingsdomein
  • het psychosociale domein

Vervolgens kijken we hoe de zorg het beste gearrangeerd kan worden: 

  • via mantelzorg
  • via een vrijwilliger
  • via WMO?

 

Om de kwaliteit van leven te vergroten, handhaven of waarborgen, is het prettig om hulp te krijgen van naasten. Met een ZVW-PGB indicatie kan de cliënt de dagelijkse zorg krijgen van naasten en daardoor zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Het indicatiegesprek

Tijdens het gesprek functioneer ik als voorlichter en verwijs de cliënt indien nodig naar een ander discipline voor verdere hulp. Dit heeft tot doel de zelfredzaamheid te vergroten.

Handelingen op het gebied van verpleging en verzorging, waar de cliënt (tijdelijk) niet meer toe in staat is om zelfstandig te verrichten ten gevolge van de ziektebeeld worden meegenomen in het zorgplan.

Het zorgplan

Het zorgplan wordt opgesteld. Hierin staat bij welke handeling(en) de cliënt hulp/ begeleiding nodig heeft en welke handelingen hij/zij niet meer zelfstandig kan verrichten. Er wordt ook opgenomen hoeveel tijd er nodig is om de handelingen uit te voeren. Ik gebruik daarbij de tabel: gemiddelde tijd en frequentie van PV- en VP-activiteiten volgens de CIZ-indicatiewijzer. Vervolgens wordt rekening gehouden met welke deskundigheid de VP-handeling, indien van toepassing, moet worden uitgevoerd. En ook daarbij kan ik de cliënt naar de juiste goede zorgaanbieders verwijzen.

Een zorgplan wordt opgesteld volgens de normen en eisen van de zorgverzekeraars en de V&VN. Indien nodig neem ik, met instemming van de cliënt, contact op met huisarts en specialisten om alle medische gegevens boven tafel te krijgen die van belang zijn zodat ik een actueel zorgplan op kan stellen en de juiste indicatie kan stellen. Ik werk met het Nedap/ECD-systeem van waaruit ik mijn anamneses en zorgplannen aanlever aan de zorgverzekeraars.

De kosten

Het stellen van een indicatie wordt, afhankelijk van hoe u verzekerd bent, door uw zorgverzekeraar volledig of gedeeltelijk vergoed.
 
24-HealthCare heeft geen direct contract met zorgverzekeraars. Dit betekent in de praktijk dat u van mij een factuur krijgt en deze vervolgens voor vergoeding naar uw zorgverzekering stuurt.