Samen met…

Zorgaanbieders: 

Deze zorgaanbieders geven mij opdracht om uw indicatie te stellenKwaliteitsnormen:

Ik hanteer altijd de geldende kwaliteitsnormen

Richtlijnen en protocollen:

Alle indicatie stellingen doe ik volgens bepaalde normen en richtlijnen, u kunt die hier vinden

Wilt u nog meer weten?

Wetten en informatie in het kader van indiceren en wet ZVW

Rijksoverheid

 

Wijzigingswet Zorgverzekeringswet (PGB-ZVW)

Meer informatie over de veiligheid m.b.t. cliënt gegevens

Electronisch cliënten dossier

 

Communicatie en declaratie systeem

 

AGB code bevoegdheden