Druk op wijkverpleegkundige zorg neemt toe

De druk op de wijkverpleegkundige zorg neemt toe. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Daarvoor zijn vernieuwingen en verbeteringen nodig. Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat elke klant die het nodig heeft wijkverpleegkundige zorg kan blijven krijgen. En we vinden het belangrijk om de zorg betaalbaar te houden. Samen met zorgaanbieders (wijkverpleegkundige organisaties, huisartsen en ziekenhuizen), gemeenten en cliënten- en patiëntenorganisaties hebben we knelpunten voor een toekomstbestendige wijkverpleging in kaart gebracht. Hier hebben we 5 doelen op geformuleerd: vergroten zelfredzaamheid en preventie, meer inzet van innovaties in de zorg, voorkomen onnodige zorg, kwaliteit verhogen en betere coördinatie van zorg. Lees volledige artikel